Rajzen (Reisen) Zalman (Załmen)

(1887 Kojdanów, Białoruś – 1941 Związek Radziecki) – filolog i historyk literatury jidysz; brat pisarza, Abrahama R. Osiedlił się w Wilnie (1915), stając się kluczową postacią życia tego miasta. Po zajęciu Wilna przez wojska sowieckie współpracował z Ludowym Komisarzem Oświaty Litwy i Białorusi, publikując w „Di Naje Wełt” (jid., Nowy Świat) – piśmie wydawanym przez Komisariat Oświaty. Później wydawał dziennik „Wilner Tog” (jid., Wileński Dzień, 1920) oraz „Jidisze Filologie” (jid., Filologia Jidysz); był autorem podręcznika historii literatury haskalistycznej (haskala) Od Mendelsohna do Mendele (1923; Mendele Mojcher Sforim). Wszedł w skład pierwszego zarządu Żydowskiej Sekcji PEN-Clubu. Był współorganizatorem JIWO (1925) oraz jego sekcji filologicznej i historii literatury. Na początku II wojny światowej, po zajęciu Wilna przez Sowietów, został aresztowany. Po wywiezieniu do Rosji, rozstrzelano go pod nieznanym zarzutem. Jego najważniejszym dziełem jest Leksikon fun der jidiszer literatur, prese un filologie (jid., Leksykon literatury, prasy i filologii jidysz; t. 1-4, 1926-1929).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand