Rajzen (Reisen) Abraham

(1876 Kojdanów, Białoruś – 1953 Nowy Jork) – poeta, nowelista, publicysta, redaktor; brat Zalmana R. Jako samouk, uzyskał znakomitą znajomość literatury jidysz, hebrajskiej oraz rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej. Na jego pisarstwo duży wpływ wywarła twórczość Szolema Alejchema i I.L. Pereca. Debiutował poematem Wen dos łebn Iz farbitert (jid., Gdy życie staje się gorzkie, 1891). Swoje wiersze i nowele publikował w różnych czasopismach żydowskich, uprawiał przeważnie małe formy literackie: krótkie opowiadania, humoreski, eseje. W 1895-1896 służył w armii rosyjskiej, gdzie grał w orkiestrze wojskowej, pisywał także pieśni. W 1908 zamieszkał w Warszawie, lecz w czasie I wojny światowej przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W okresie międzywojennym przyjeżdżał do Warszawy często i tu publikowano jego utwory, m.in. również w przekładach na język polski (m.in. w „Naszym Przeglądzie”). Twórczość R. jest bardzo bogata, rozproszona w wielu czasopismach i tłumaczona na różne języki (m.in. na hebr., niem., wł., hiszp., węg., duński, rosyjski). R. wydał: Menczn un wełtn (jid., Ludzie i światy, t. 1-2, 1908), Gezamłte werk (jid., Dzieła zebrane, 1908), Geształtn (jid., Kształty, 1909), Gute brider (jid., Dobrzy bracia, 1909), Humoreskn-buch (jid., Humoreski, 1920), 50 wierszy (dla dzieci, 1926?), Niu-Jorker nowełn (jid., Nowojorskie nowele, 1929) i inne. Utwory poetyckie R. ukazywały się również w polskich antologiach poezji żydowskiej, w przekładach Zewa Szepsa (Londyn 1980) i Jerzego Ficowskiego (Warszawa 1983).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Abraham Rajzen, pierwszy z prawej - Rajzen (Reisen) Abraham - Polski Słownik Judaistyczny
Abraham Rajzen, pierwszy z prawej (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand