Rajchman (Reychman) Aleksander

pseud. Mefisto (1855 Warszawa – 1915 tamże) – pisarz, publicysta, działacz kulturalny, księgarz, wydawca; prawnuk Samsona, przybyłego do Warszawy z Przedborza w poł. XVIII w.; wnuk Bera R. (1779-1840), kupca i właściciela nieruchomości (od 1821); syn Adolfa R. (1815-1881), kupca. Pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej. Chrzest przyjął w 1875. Od tegoż roku, pod pseudonimem, publikował opowiadania i nowele, przez pewien czas był także księgarzem i wydawcą, głównie literatury muzycznej i nut. W 1883 założył i redagował tyg. „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”. Był też właścicielem biura ogłoszeń „Rajchman i Frendler”. W 1891-1896 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym prowadził Klasę Dykcji i Deklamacji. Był inicjatorem, współorganizatorem i pierwszym dyrektorem Filharmonii Warszawskiej (1901). W 1907 objął także kierownictwo stołecznej Opery, z którego zrezygnował po proteście polskiego środowiska muzycznego, związanym z rzekomym niedocenianiem przezeń muzyki polskiej. Wyjechał do Paryża w 1909; organizował tam m.in. loty pierwszych lotników i nowych maszyn latających. R. miał troje dzieci: Helenę (1879-1954), profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, pisarkę piszącą pod pseudonimem Helena Orsza; Ludwika (1884-1965), doktora medycyny, założyciela i pierwszego dyrektora Państwowego Zakładu Higieny, naczelnika Wydziału Zdrowia Ligi Narodów, delegata Polski w UNRRA (1944-1946), współtwórcy i pierwszego przewodniczącego UNICEF-u (1946-1950), którego w 1950-1956 pozbawiono polskiego paszportu; Aleksandra Michała (1890-1940), docenta matematyki na UW, profesora Wolnej Wszechnicy Polskiej, zamordowanego w Sachsenhausen.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand