Radoszycki Harry (Icchak Hersz)

(1883 Radoszyce – 1957 Nowy Jork) – poeta, pisarz, autor książek dla dzieci, piszący w języku jidysz. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej. Otrzymał trad. wykształcenie religijne, poza tym był samoukiem. W 1904-1906 przebywał w Berlinie, gdzie m.in. zapoznawał się z niemiecką literaturą klasyczną. Od 1906 mieszkał w Łodzi. Wiersze zaczął pisać i publikować w 1909; wówczas też wydał debiutancki tom wierszy In der sztił (W ciszy), a następnie dwie dalsze książki. Współpracował z wieloma czasopismami, wydawanymi w języku jidysz (m.in. z: „Di Jidisze Woch”, „Łodzer Tagebłat” [Łódzka Gazeta Codzienna], „Łodzer Fołksbłat” [Łódzka Gazeta Ludowa]), gdzie zamieszczał wiersze, szkice literackie i artykuły publicystyczne. W 1920 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Nowym Jorku. W ostatnich latach życia ciężko chorował. Za oceanem kontynuował współpracę z czasopismem żydowskim (m.in. z: „Grojser Kundes” [Wielki Figlarz], „Cukunft” [Przyszłość], „Fraje Arbeter Sztyme” [Wolny Głos Robotniczy], „Frajhajt” [Wolność], „Morgn Żurnał” [Pismo Poranne], „Kinder Żurnał” [Pismo Dziecięce]). Pisał także wiersze i opowieści dla dzieci. Przede wszystkim był znany jako subtelny liryk. W 1927, 1950 i 1957 ukazały się kolejne tomy jego wierszy, a wśród nich poetycka wizja rodzinnego sztetł, zawarta w książce Radoszic [Radoszyc] (Radoszyce, 1927). Staraniem i nakładem przyjaciela R., Chaima Króla, ukazały się pośmiertnie również jego działa zebrane pt. Ksuwim (jid., Pisma).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand