Rabinowicz Szlomo Chanoch ha-Kohen z Radomska

(1882 Radomsko – 1942 Warszawa) – ostatni cadyk z Radomska; syn Ezechiela (Jecheskiela) ha-Kohena R. (1863 – [1910] 1911); wnuk Szlomy ha-Kohena R. z Radomska. Studiował u Efraima Cwi Einhorna i Icchaka Mordechaja ha-Kohena R. z Pławnej. Po śmierci ojca, w 1911 został cadykiem. Okres I wojny światowej spędził w Niemczech, następnie zamieszkał w Sosnowcu. Był przeciwnikiem Agudy; zainicjował zjazd chasydów z Radomska, który odbył się w Krakowie w 1926. Postanowiono wtedy m.in. powołać w Polsce sieć jesziw pn. Keter Tora (hebr., Korona Tory [Prawa]), opartych na modelu uczelni litewskich (por.: jesziwa w Słobodce; jesziwa w Wołożynie; jesziwa w Telcu). W Sosnowcu została założona jesziwa pn. Kibuc Gawoah (hebr., Wysokie Zgromadzenie) dla szczególnie uzdolnionych adeptów; wydawała ona pismo „Keter Tora”. R. został zamordowany w getcie warszawskim 1 VIII 1942. Jego mowy zebrano w księdze Sziwche(j) Kohen (1953).

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand