Rabinowicz Saul Pinchas

SZEFER (SzeFeR; akr. utworzony z pierwszych liter imion i nazwiska) (1845 Taurogi – 1910 Frankfurt n. Menem) – historyk, pisarz, działacz ruchu Chowewej Syjon. Otrzymał wykształcenie talmudyczne oraz smichę od I. Lipkina (1865). Wkrótce związał się z haskalą. Nauki świeckie poznawał jako samouk. W latach 70. XIX w. rozpoczął działalność literacką, publikując w czasopismach hebrajskich. Osiadł w Warszawie w 1875 i zarabiał na utrzymanie korepetycjami z języka hebrajskiego, udzielanymi w domach bogatych litwaków. Współpracował z pismem „Ha-Cefira”. Początkowo skłaniał się ku ideom socjalistycznym. Po pogromach w Rosji (1881) informował o nich opinię żydowską na Zachodzie (założył tajne biuro informacyjne) oraz organizował pomoc dla uchodźców. Początkowo postulował masową emigrację Żydów z Rosji do Stanów Zjednoczonych, lecz wkrótce związał się z ruchem Miłośników Syjonu (sekr. organizacji warsz.; wydawca rocz. „Kneset Israel” [hebr., Zgromadzenie Izraela, 1886–1888]; współzałożyciel ugrupowania Bne(j) Mosze w Warszawie). W 1891 wyjechał na Zachód. Odnosił się krytycznie do syjonizmu politycznego. Jego główne prace były poświęcone historii – biografie L. Zunza (1896), Z. Frankla (1898) i Józefa z Rosheim (1902; bohater żył w 1478–1544); Moece(j) gola (1894) – dzieło o wygnaniu Żydów z Hiszpanii i Portugalii. Najważniejszym dokonaniem R. był przekład na język hebrajski Historii Żydów H. Graetza (t. 1–8, 1890–1899), w którym – za zgodą autora – dokonał licznych zmian i uzupełnień (głównie dotyczących dziejów Żydów w Polsce), usuwając elementy mogące razić ortodoksów i cenzurę carską, a także wprowadzając wyniki badań własnych, A. Harkawiego i innych. Wpółpracował z wydawaną w języku hebrajskim encyklopedią Ha-Eszkol (1888) oraz dokończył słownik biblijno-misznaicki (por. hebrajski język) S.J. Fünna, który ukazał się pt. Ha-Ocar (hebr., Skarbiec, 1900–1903).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand