Rabinowicz Aleksander Zyskind

zw. AZAR-em (akr.) (1854 Liady – 1945 Tel Awiw) – pisarz tworzący w języku hebrajskim. Wychowany w środowisku ortodoksyjnym, otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. Poza tym, był samoukiem. Nie zerwał całkowicie swych związków ze światem, w którym wyrósł, zachowując do końca życia pełne uznanie dla siły tradycji i pozostając wiernym religii. Debiutował w 1882, pisząc w języku rosyjskim. Zamieszkał w Moskwie i tam związał się z ruchem Chibat Syjon. Od 1888 był nauczycielem w połtawskiej talmud-torze. Równocześnie zaczął tworzyć w języku hebrajskim i – sporadycznie – w jidysz, początkowo głównie opowiadania i powieści (w tym hist. Bi-jeme(j) Chmielnicki; hebr., W czasach Chmielnickiego, 1904; pierwodruk w odcinkach w czasopiśmie „Der Frajnd”), związane przede wszystkim z życiem żydowskiej klasy średniej. Był delegatem na I Światowym Kongresie Syjonistycznym (1897). W 1905 przeniósł się do Palestyny, gdzie pracował jako nauczyciel i bibliotekarz. Był pisarzem bardzo płodnym. Oprócz dużej liczby artykułów, zamieszczanych w prasie hebrajskiej w Rosji i Palestynie, napisał ok. 100 książek, wliczając w to adaptacje i przekłady. Interesowały go różne dziedziny wiedzy, którą starał się upowszechniać swymi pracami. Wśród nich znajdują się monografie, dotyczące Jeana Jacquesa Rousseau (1899) i rabina, Abrahama Izaaka Kooka (1865-1935), który wywarł nań znaczny wpływ po osiedleniu się w Palestynie (Keter Tora, 1911). Wiele książek poświęcił młodym czytelnikom, m.in. historię literatury żydowskiej Toldot ha-sifrut ha-iwrit li-wne(j) ha-neurim (hebr., Historia literatury żydowskiej dla młodzieży, 1906-1910). Pod wpływem Ch.N. Bialika, wiele lat poświęcił tłumaczeniu z języka niemieckiego dzieł Wilhelma Bachera, w czego rezultacie ukazały się m.in.: Ag(g)adot ha-tan(n)aim (hebr., Opowieści tannaitów, t. 1-3, 1920-23) i Ag(g)adot amore(j) Erec Israel (hebr., Opowieści mędrców Ziemi Izraela, cz. 1-2, 1916-1917; t. 1-5, 1925-1930).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem