Rabinowicz (Ben-Ami) Mordechaj

(1854 Podole – 1932 Tel Awiw) – pisarz rosyjsko-żydowski, działacz społeczny. Debiutował w 1881 artykułem dotyczącym nauczania języka rosyjskiego w szkolnictwie żydowskim. W tym też czasie, wobec wzbierającej fali pogromów w Rosji, współorganizował samoobronę żydowską w Odessie, a następnie wyjechał do Paryża, gdzie zabiegał o pomoc Alliance Israélite Universelle dla ofiar pogromu w Brodach. Przez kilka lat mieszkał w Genewie; tam powstały jego pierwsze opowiadania, poświęcone życiu Żydów, przepojone admiracją dla tradycji i kultury żydowskiej. Po powrocie do Odessy związał się z ruchem Chowewej Syjon (m.in. jako członek jego odeskiego Komitetu). Następnie stał się zwolennikiem T. Herzla; był delegatem na I Światowy Kongres Syjonistyczny. Po rewolucji 1905 osiadł w Genewie, skąd w 1923 przeniósł się do Palestyny. W swej publicystyce wspierał żydowski ruch odrodzenia narodowego i zwalczał idee asymilacji. Twórczość prozatorska R. cieszyła się znaczną popularnością. Jego opowiadania były tłumaczone na kilka języków, w tym na hebrajski.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand