Rabi Jehoszua

zob. Jehoszua ben Chananja (ok. 40-130 n.e.)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand