Rabczyk (Rabej, Rabiej) Józef z Brześcia Litewskiego

(2. poł. XV w.) – dzierżawca komór celnych w Wielkim Księstwie Litewskim; ojciec późniejszego podskarbiego ziemskiego litewskiego, J.A. Ezofowicza-Rabinkowicza i M. Ezofowicza-Rabinkowicza. Przed 1482 R., na spółkę z bratem Symchą, dzierżawił komory celne w Kijowie, Wyszogrodzie i Żytomierzu. W 1486 król Kazimierz Jagiellończyk wydzierżawił obu braciom oraz kilku Żydom trockim i kijowskim cło w Putywlu na trzy lata. W 1494 król Aleksander Jagiellończyk wydzierżawił R. i innym Żydom brzeskim cło brzeskie, drohickie, grodnieńskie i bielskie. Była to jedna z ostatnich transakcji finansowych, dokonanych przez króla Aleksandra z Żydami, przed wypędzeniem ich z Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1495.

Autor hasła: Maurycy Horn

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem