Purim Katan

(hebr., Mały [Mniejszy] Purim) – czternasty i piętnasty dzień pierwszego miesiąca adar w roku przestępnym, kiedy to święto Purim obchodzone jest w drugim, dodanym miesiącu adar (adar szeni). P.K. nie ma żadnych cech rytualnych i liturgicznych święta Purim; nie odczytuje się wówczas Megil(l)i, zabroniony jest jednak post i żałoba. (Zob. też: Estera; Estery Księga; Estery Post)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand