„Przyszłość”

1. z podtytułem Organ Narodowej Partii Żydowskiej (a od września 1894 – …oraz Towarzystwa Politycznego Żydów Galicyjskich i Bukowińskich; od 1897 podtytuł: Organ Syjonistów) – pierwsze czasopismo syjonistyczne w języku polskim, wydawane we Lwowie w 1892-1899 jako dwutygodnik (ukazywał się piątego i dwudziestego dnia każdego miesiąca); organ narodowożydowskiego Stowarzyszenia „Syon”. Wraz z upadkiem idei asymilatorskich (asymilacja; asymilatorzy), zaniechano wydawania pisma „Ojczyzna”, a zamiast niego, rosnąca grupa zwolenników idei narodowych zainicjowała wydawanie „P.” (por. syjonizm na ziemiach polskich). Od 1900 zastąpił ją tygodnik „Wschód”. Współzałożycielem, wydawcą i pierwszym redaktorem „P.” był A. Korkis, ostatnim – H. Gabel, a wydawał je A. Stand. Z pismem współpracowali m.in.: P. Almoni, Z. Bromberg, W. Feldman, D. Malz, M. Nordau, M. Rohatyn, A. Sale, D. Schreiber, J. Wurzel. 2. tytuł ten nosiły także inne czasopisma, ukazujące się m.in. na Zachodzie w czasie II wojny światowej: „Przyszłość”: Organ Żydów Polskich (Paryż; w założeniu miało wychodzić trzy razy w tygodniu; ukazał się tylko jeden nr w dn. 27 IV 1940); „Przyszłość – The Future”: Pismo Periodyczne Poświęcone Sprawom Żydostwa (Londyn, wydawane było nieregularnie, 1941-1942). (Zob. też Mikra Kodesz)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand