„Przegląd Społeczny”. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy społecznej i opieki nad dzieckiem. Organ Centralnego Komitetu Opieki nad Żydowskimi Sierotami we Lwowie

(w 1930 podtytuł zmieniony na Organ Związku Towarzystw Opieki nad Sierotami Żydowskimi Rzeczpospolitej PolskiejCentos”, a w 1936 na Czasopismo poświęcone zagadnieniom społecznym i opieki nad dzieckiem) – miesięcznik ukazujący się we Lwowie od listopada 1927 do przełomu lipca i sierpnia 1939. Początkowo był wydawany przez jedną z siedmiu central Centosu, obejmującą swym zasięgiem Małopolskę Wsch., a następnie przez ich ogólnopolski związek. Redaktorem naczelnym i odpowiedzialnym „P.S.” był Leon Weinstock, a od 1928 – Józef Kohn. Z czasopismem współpracowali liczni przedstawiciele ówczesnej elity intelektualnej, działacze społeczni i kulturalni, m.in.: R. Auerbach, M.E. Bikeles, M. Buber, A. Zeitlin, S. Ehrlich, M. Friedländer, H.I. Hescheles, Ch. Indelman, Tadeusz Kotarbiński, Zofia Lissa, I. Oestersetzer, M. Schaff, A. Tartakower.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand