„Przegląd Handlowy”. Tygodnik poświęcony sprawom handlu, przemysłu i finansów. Organ Centrali Związku Kupców

dwutygodnik, potem miesięcznik (1931), ponownie dwutygodnik (1936) i miesięcznik (1937); pismo nieregularnie wydawane w Warszawie w 1922-1939 (ogółem zarejestrowano ok. 270 jego numerów; najstarszy zachowany w bibliotekach pol. rocznik pochodzi z 1924). Jego poprzednikami były: tygodnik „Der Sojcher” (jid., Kupiec, 1919-1920) oraz ukazujący się nieregularnie miesięcznk „Biuletyn Centrali Związku Kupców” (1919-1923; Centrala Związku Kupców). Redaktorem naczelnym (i od 1935 wydawcą) „P.H.” był Maurycy Zajdenman; sekretarzem redakcji – Borys Ołomucki. Z czasopismem współpracowało wielu polityków i działaczy społeczno-gospodarczych, m.in.: W. Diamand, A. Gepner, J.J. Hertz, J. Leszczyński, M. Mayzel, B. Okoń, A. Peretz, A.H.C. Perlmutter, E. Ringelblum, W. Wiślicki. Pismo to uchodziło za jednen z najważniejszych periodyków na rynku polskim, informujących o sprawach gospodarczych, a przede wszystkim o zagadnieniach, związanych z handlem w kraju i za granicą. Było ono także cenionym forum publikacji komentarzy, dotyczących tej sfery, oraz ogłoszeń (głównie firm żydowskich). Wraz z „P.H.” ukazywał się bezpłatny dodatek w języku jidysz pt. „Handełs-Błat” (Gazeta Handlowa, 1927-1928). W czasie ukazywania się pisma kilkunastokrotnie zmieniały się produkujące je drukarnie oraz – parokrotnie – formaty publikacji; jego nakład sięgał 5 tys. egzemplarzy.

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem