Protestrabbiner

(niem.) – określenie użyte przez T. Herzla w organie syjonistycznym „Die Welt” z 16 VII 1897, odnośnie rabinów niemieckich, którzy na dwa miesiące przed I Światowym Kongresem Syjonistycznym opublikowali w „Allgemeine Zeitung des Judentums” tzw. Protesterklärung (niem., deklaracja protestacyjna) przeciw syjonistom, jako twórcom ruchu sprzecznego z mesjanizmem żydowskim i obowiązkami Żydów wobec niemieckiej ojczyzny.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand