Preger Jakub

(1887 Kobryń – 1942 Otwock) – pisarz tworzący w języku jidysz. W drugim roku życia został osierocony. Dorastał w Drohiczynie, w domu babki, oraz w Warszawie, u swego wuja. Od 1913 mieszkał w Otwocku. Debiutował na łamach „Roman-Cajtung” w 1908. Współpracował z prasą jidysz (m.in. z „Dos Buch”, „Ilustrirte Wełt”). Znany jest jako autor dwóch, cieszących się uznaniem sztuk teatralnych Der nisojen (Pokusa, 1925; wystawiona przez Wilner Trupe w reżyserii D. Hermana) i komedii Simche Płachte (wystawiana w Stanach Zjedn. przez M. Schwartza pt. Der wasertreger [Nosiwoda]). Wydał zbiory wierszy: Ojf di wegn (Na drogach, 1914), Ojfn weg (Na drodze, 1919) i poemat dramatyczny w trzech aktach – Szlomo Hamejłech (Król Salomon, 1932). Twórczość P. była zakorzeniona w folklorze; pisarz wykorzystywał m.in. podania ludowe. Według relacji świadków został zabity przez Niemców w Otwocku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand