Poznański Ignacy (Izaak)

(1852 Warszawa – 1908 Paryż) – przemysłowiec; syn Izraela Kalmanowicza P.; ojciec Alfreda P. oraz Maurycego Ignacego P.; brat Maurycego P. Był absolwentem niem. gimnazjum realnego w Łodzi oraz otrzymał domowe wykształcenie. Po śmierci ojca, wraz z matką Leoną (Łają) z domu Hertz (1830-1914), został jego głównym spadkobiercą, a co za tym idzie – prezesem zarządu i naczelnym dyrektorem Towarzystwa Akcyjnego I.K. Poznański. Był także akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej Banku Dyskontowego w Warszawie oraz właścicielem dóbr Wyczerpy Dolne pod Częstochową. Zasiadał we władzach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego (m. Łodzi) i Łódzkiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Był honorowym radnym Łodzi (1900-1908). W okresie rewolucji 1905 należał do grupy przemysłowców, wspierających postulaty powołania samorządu miejskiego w Królestwie Polskim. Był jednym ze współtwórców Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego. Kontynuował działalność ojca na rzecz społeczności żydowskiej, m.in. jako prez. Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności (1900-1908), kurator Szpitala im. I. i L. Poznańskich, prez. Towarzystwa „Linat ha-Cedek” oraz członek zarządu Towarzystwa „Talmud Tora”. Został pochowany w Łodzi.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem