Poznański Alfred

pseudonim literacki Jean (Alfred) Savoir (1883 Łódź – 1934 Paryż) – komediopisarz francuski; wnuk Izraela Kalmanowicza P.; syn Ignacego (Izaaka) P.; bratanek Maurycego P.; brat Maurycego Ignacego P. Uczył się najpierw w domu, pod kierunkiem prywatnych nauczycieli, a potem w gimnazjum miejskim w Łodzi, które ukończył z odznaczeniem (1900). Studia prawnicze odbył w Montpellier, po czym osiadł w Paryżu. Poświęcił się pisaniu komedii (debiut sceniczny w 1906). Po pewnym czasie zdobył znaczne powodzenie, choć nie wszyscy krytycy oceniają jego twórczość wysoko. Za życia P., na deskach scen francuskich wystawiono ok. 30 jego utworów. Jego komedia Banco! została zekranizowana przez firmę Paramount (1925). P. był współzałożycielem i jednym z redaktorów tyg. „Marianne”. W okresie I wojny światowej służył w lotnictwie francuskim, za swe bohaterskie czyny został odznaczony Legią Honorową. Zachowywał kontakty z Polską i zawsze podkreślał swe polskie pochodzenie. Przysyłał bądź osobiście przywoził do kraju swoje teksty; część z nich doczekała się premier, zdobywając również znaczne powodzenie. W rodzinnej Łodzi i w jej okolicach posiadał wiele nieruchomości oraz prowadził część swych interesów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand