Porządek żydowski

właśc. Teresianische Judenordnung (niem.) – akt prawny wydany w 1776 przez cesarzową Austrii, Marię Teresę, dla Galicji. Zabraniał on Żydom handlu artykułami objętymi monopolem państwa, nakazywał usunięcie biedoty żydowskiej (zw. Betteljuden, Packenjuden) poza granice kraju oraz wprowadzał wysokie opłaty od zawieranych małżeństw. Pogłówne żydowskie zamieniono na opłatę tolerancyjną (niem. Toleranzgebühr). Gminy żydowskie zachowały swą autonomię i zostały podporządkowane Dyrekcji Żydowskiej, składającej się z sześciu seniorów obwodowych i sześciu krajowych, pod przewodnictwem rabina krajowego, której zadaniem było rozkładanie podatków na poszczególne gminy.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand