Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

stowarzyszenie zrzeszające obywateli polskich, którzy otrzymali tytuł i medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, powstałe w 1985 (I Walne Zgromadzenie 20 XI 1985). P.T.S.w.N.Ś. ma swą siedzibę w Warszawie i oddziały w Krakowie, Lublinie i Łodzi. Należy do niego ok. 1 tys. członków z – bez mała – 4,5 tys. Polaków uhonorowanych we wspomniany sposób. Jego celami są m.in.: „przedstawianie udokumentowanych faktów ratowania przez Polaków życia Żydom skazanym przez niemieckiego okupanta na zagładę [oraz] jak najszersza popularyzacja zasad współżycia i współistnienia ludzi różnych narodowości, ras, wyznań i przekonań politycznych”. Towarzystwo niesie też pomoc materialną swym członkom, w tym dzięki wsparciu Jewish Foundation for Christian Rescuers oraz filantropów żydowskich (np. Harveya Sarnera, finansującego koszty przejazdu grup Sprawiedliwych do Jerozolimy). Przewodniczącymi Zarządu Głównego byli: Andrzej Klimowicz (od 1985) oraz Jerzy Śliwczyński (od 1991).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand