„Polin, Studies in Polish Jewry”

(ang.) – czasopismo poświęcone dziejom Żydów w Polsce, ukazujące się od 1986 w języku angielskim w Londynie oraz w Portland, Oregon. We wrześniu 1984 w Oxfordzie odbyła się międzynarodowa konferencja, poświęcona badaniom przeszłości Żydów polskich. Jednym z jej rezultatów było powołanie do życia Institute for Polish-Jewish Studies w Oxfordzie oraz American Association for Polish-Jewish Studies z siedzibą w Bostonie, związanego z Departament of Near Eastern and Judaic Studies Brandeis University. Obie te organizacje podjęły wydawanie „P.,S. in P.J.”. Do grona związanych z tym czasopism wydawców, rady wydawniczej, rady doradczej, a także publikujących na jego łamach autorów, wchodzą historycy i intelektualiści z Polski, Izraela, Anglii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Do 2001 ukazało się 14 roczników „P.,S. in P.J.”, które zawierają zarówno studia oryginalne, jak również omówienia i recenzje. Redakcja stara się, by poszczególne tomy były poświęcone tematom dominującym (np. pośród ostatnich: t. 10: Jews in Early modern Poland; t. 11: Focusing on Aspects and Experiences of Religion; t. 12: Focusing on Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians 1772-1918; t. 13: Focusing on the Holocaust and its Aftermath; t. 14: Focusing on Jews in the Polish Borderlands).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem