Plocker (Plockier) Leon

zob. Płocker Leon (1888-1968)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand