Pitum ha-k(e)toret

(hebr., Składniki kadzidła) – nazwa modlitwy, składającej się z pierwszych słów Barajty, wyliczającej ingrediencje, wchodzące w skład kadzidła, składanego w ofierze podczas ceremonii porannych i wieczornych w Świątyni Jerozolimskiej. Została wprowadzona do wielu żydowskich rytów modlitewnych i liturgicznych. Żydzi aszkenazyjscy w diasporze recytują ją podczas liturgii szabatowych i świątecznych, na koniec musaf, po hymnie E(j)n ke-Elohe(j)nu. Zwyczaj ten został przejęty z rytu rzymskiego. W XIII w. modlitwa ta została wprowadzona do rytu sefardyjskiego i jest odmawiana podczas modłów popołudniowych (mincha). W niektórych rytach odmawiana jest także po błogosławieństwach porannych. Mistycy przywiązywali wielką wagę do skrupulatnego jej recytowania, m.in. ze względu na wskazanie, zawarte w dziele Sefer ha-Zohar, według którego, odmawiający P. ha-k. będzie oszczędzony przez śmierć.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand