Pinskier (Pinsker) Jehuda (Juda) Lejb (Leon [Lew] Semenowicz)

(1821 Tomaszpol – 1891 Odessa) – pionier syjonizmu, lekarz, myśliciel. Wykształcenie uzyskane w szkołach świeckich uzupełniał samodzielnie. Znał kilka języków, lecz nigdy dobrze nie władał językiem hebrajskim. Był jednym z pierwszych Żydów, którzy podjęli naukę na rosyjskich uniwersytetach. Po uzyskaniu tytułu kandydata praw w Odessie, przez pewien czas, nauczał języka rosyjskiego. Potem ukończył medycynę w Moskwie i osiadł w Odessie (1849). Podczas wojny krymskiej był lekarzem wojskowym. Od lat 60. XIX w. w czasopismach rosyjsko-żydowskich głosił hasła, związane z duchem haskaliasymilacji do kultury rosyjskiej. Należał do grona założycieli żydowskich czasopism „Rasswiet” i „Sijon”, wydawanych w języku rosyjskim. Zmiana jego poglądów nastąpiła w latach 70. (m.in. po pogromie w Odessie w 1871), a zwłaszcza pod presją pogromów w Rosji na początku lat 80. Reakcją na nie było wydanie przez P. książki pt. Autoemancypacja. Wkrótce też związał się z ruchem Miłośników Syjonu, w którym odgrywał przywódczą rolę (m.in. był inicjatorem katowickiej konferencji; od 1890 przewodniczył towarzystwu pomocy Żydom w Syrii i Palestynie). Choć uważał, że osadnictwo żydowskie w Palestynie jest bardzo ważne, to jednak powątpiewał, by mogło ono prowadzić do czegoś więcej, niż stworzenie „centrum duchowego” narodu żydowskiego (por. Achad ha-Am). W 1934 jego zwłoki zostały przewiezione z Odessy do Palestyny.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Jehuda Pinskier - Pinskier (Pinsker) Jehuda (Juda) Lejb (Leon [Lew] Semenowicz) - Polski Słownik Judaistyczny
Jehuda Pinskier (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem