„Pinkes, Der”

(jid., Pinkas) – rocznik jidyszystyczny, poświęcony historii literatury i języka jidysz oraz folklorowi, krytyce literackiej i bibliografii, wydany przez S. Nigera w Wilnie w 1913.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand