Pineles Hirsz Mendel ben Solomon

zw. Szalosz (hebr., Trzeci – określenie utworzone z akr. powstałego z ostatnich liter słów Hirsz Mendel Pineles) (1806 Tyśmienica – 1870 Galati [Gałacz], Rumunia) – galicyjski pisarz i uczony. Po osiedleniu się w Brodach związał się z kręgiem maskili, skupionych wokół N. Krochmala. Początkowo studiował nauki talmudyczne, potem – jako samouk – matematykę, astronomię i filozofię. W 1853 osiadł w Odessie, a w 1855 – w Galati. Był członkiem Alliance Israélite Universelle. Działalność pisarską zaczął od wystąpień w 1836 w hebrajskich pismach „Kerem Chemed” i „Ha-Mag(g)id”; potem publikował także w innych pismach („He-Chaluc”, „Jeszurun”). Najważniejsze swe dzieło, pt. Darka szel Tora (wyd. Wiedeń 1861), poświęcił krytycznym rozważaniom nad fragmentami Talmudu i Miszny, poświęconym kalendarzowi żydowskiemu, obronie powagi Tradycji Ustnej przed jej ówczesnymi „krytykami”, wyjaśnieniu niektórych pojęć, używanych przez amoraitów, oraz trudnych miejsc w TB i TJ.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand