Pierworodnych Post

(hebr. Taanit B(e)chorim) – post przestrzegany w przeddzień święta Pesach (Erew Pesach), na pamiątkę uratowania pierworodnych dzieci Żydów w Egipcie, podczas jednej z dziesięciu plag egipskich (Wj 12,23). (Zob. też: bikurim; pierworodnych wykup">pierworodnych wykup; pierworództwo)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand