Piepes (Piepes-Poratyński; od 1900 - Poratyński) Jakub (Jaakow)

(1846 Lwów – 1904 Wiedeń) – aptekarz, działacz gospodarczy, poseł do wiedeńskiego Reichsratu. Pochodził z rodziny lwowskich aptekarzy i urzędników żydowskiej Gminy we Lwowie. W 1886 uzyskał dyplom magistra farmacji na uniwersytecie lwowskim. Kierował, a następnie był właścicielem kilku aptek. Brał czynny udział w życiu środowiska farmaceutów, m.in. był współzałożycielem Wydziału Wschodniego Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego, prez. Koła Aptekarzy we Lwowie, działaczem i wiceprezesem Gremium Aptekarzy Galicji Wschodniej. Przez krótki czas wydawał „Kurier Aptekarski”. Od 1877 zasiadał w Radzie Miejskiej Lwowa, a od 1881 – w Izbie Handlowo-Przemysłowej Lwowa (od 1890 był jej wiceprez., a od 1900 – prezesem). Był także członkiem rad nadzorczych wielu instytucji gospodarczych i finansowych w Galicji; od 1897 członkiem Rady Szkolnej Krajowej, zajmującym się szkołami zawodowymi; brał udział w kierowaniu Fundacją barona Maurycego Hirscha dla Popierania Szkolnictwa Ludowego w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i w Księstwie Bukowiny. P. był zdecydowanym zwolennikiem asymilacji Żydów, członkiem Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego. W 1897, wybrany na posła do Reichsratu, został członkiem Koła Polskiego; zabiegał o ekonomiczny rozwój Galicji. Jego syn, Jan Poratyński (Piepes-Poratyński; 1876-1941), znany lwowski farmaceuta i działacz społeczny, był m.in. członkiem Komitetu Narodowego Polskiego i przyczynił się do wzniesienia kaplicy na Cmentarzu Orląt we Lwowie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem