Piasecki Szymon

(1910 Łódź – 1941) – malarz; brat malarza, Karola P. W 1928-1932 studiował w ASP w Krakowie u Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha. Miał poglądy lewicowe; był członkiem KPP. Należał do tzw. „Pierwszej Grupy Krakowskiej”; brał udział w wystawie „Grupy” w 1935 w Domu Plastyków w Krakowie; wystawiał też razem z artystami łódzkimi we Lwowie (1936). Należał do Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Malował portrety, pejzaże i martwe natury. Zachowało się bardzo niewiele jego prac.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand