Pflug (Flug) Abraham Abel (Abe)

używał m.in. pseud. Czarny Abe (1896 Zamość – 1938 Otwock) – działacz robotniczy. Otrzymał tradycyjne wykształcenie religijne. W 1908 jego rodzina przeniosła się do Warszawy. Od 1912 pracował jako robotnik. Wkrótce zaczął działać w związkach zawodowych, a od 1913 był członkiem Bundu. Służył w WP w okresie wojny polsko-bolszewickiej (1920-1921). Został członkiem Komitetu Warszawskiego Bundu, równocześnie wysuwając się na czoło frakcji komunistycznej (Kombund). Po przejściu z tą grupą do KPP nadal działał w związkach zawodowych, m.in. był członkiem Centralnego Wydziału Zawodowego KC KPP. Kandydował w wyborach do sejmu w 1922 i współkierował bądź kierował Centralnym Podkomitetem Żydowskim Związku Proletariatu Miast i Wsi. Jako członek Centralnego Biura Żydowskiego KC KPP (1922-1932), piastował funkcję sekretarza tego Biura (1927-1929). Po 1926 był związany z tzw. grupą większościową. Odbył szkolenie w Szkole Partyjnej w Moskwie (1929-1930). Po przejęciu kierownictwa przez „grupę mniejszościową” w KPP, powstała wokół niego frakcja opozycyjna (tzw. abiści), protestująca przeciw usztywnieniu kursu partii i odejściu od zasad centralizmu demokratycznego. Została ona uznana przez władze KPP za trockistowską, a jej członkowie – wraz z P. – usunięci z partii. Po złożeniu samokrytyki, P. został do niej ponownie przyjęty w 1934. Kilkakrotnie był aresztowany i więziony, m.in. w 1934-1936. Kiedy wyszedł z więzienia, raz jeszcze zażądano od niego potępienia trockizmu. Pod koniec życia przebywał na leczeniu gruźlicy w Otwocku, gdzie zmarł.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem