Pesikta Rabati

(aram., Wielka część [porcja]) – średniowieczny homiletyczny midrasz do czytań Tory, przeznaczonych na wszystkie święta. Brak w nim jedynie części, poświęconej Sukot, która początkowo prawdopodobnie również wchodziła w jego skład, lecz później zaginęła. W odróżnieniu od midraszy hagadycznych, nie jest on ciągłym komentarzem do Biblii, lecz składa się z 47 odrębnytworzy kilka kazań, a parę sekcji bywa związanych z jednym świętem. Wiele kazań poprzedzają halachiczne wstępy, które otwierają słowa Jelamde(j)nu Rabe(j)nu (aram., Jak nasi Mistrzowie nas uczą), wskazujące na powiązania P.R. z Tanchumą. Poza tym, wszystkie jego źródła związane są z Palestyną, w tym Pesikta de-Raw Kahana (słowo Rabati w tytule ma wskazywać, iż P.R. powstał później od wymienionego). Sprawa datacji midraszu nie jest ostatecznie przesądzona; obecnie uważa się, że powstał on w środowisku palestyńskim w VI, bądź VII w. n.e.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand