Perski Joel Dow Baer

(1816 Wołożyn – 1871 Wilno) – pisarz hebrajski, tłumacz. Na język hebrajski przełożył kilka dzieł klasycznych, m.in. Historię Telemaka Fénelona (Kwod mlachim; hebr., Chwała królów, 1851-1853). Napisał książkę – Chaje(j) Asaf (hebr., Życie Asafa [Ezopa], 1858) – o Ezopie, mającą charakter moralizatorski i zawierającą tłumaczenie 35 bajek. Ponadto był autorem komentarzy: He(j)chal raanan i Szemen raanan (1864; dotyczący Jalkut Szimoni) oraz Bate(j) Kehun(n)a (1871; do Midrasz Raba).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand