Perlman(n) (Perelmann) Jerucham (Juda Lejb) [ben Salomon]

zw. Wielkim [Uczonym] z Mińska (hebr. Ha-Gadol mi-Minsk) (1835 Brześć Litewski – 1896 Mińsk) – rabin. Studiował w Kownie w jesziwie I. Lipkina. Był kolejno rabinem w Sielcu (1865), Prużanach (1875) i w Mińsku (1883). Należał do grona rabinów wspierających ruch Miłośników Syjonu. Cieszył się dużym uznaniem w kręgach uczonych talmudystów i szerokich rzesz społeczności żydowskiej. Pozostawił po sobie wiele pism, które zostały wydane już po jego śmierci, m.in. Or gadol (hebr., Wielkie światło) – zbiór nowel talmudycznych i komentarzy do Miszny, opublikowane w wileńskiej edycji tego dzieła przez oficynę Rommów (1909).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand