Pekahiasz

(panował w 737/736 – 735/734 p.n.e.) zob. w: Pekach; Menachem

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand