„Palestyna i Bliski Wschód”. Czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym Palestyny i Bliskiego Wschodu (Organ Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej)

miesięcznik wydawany w Warszawie od września 1932 do czerwca 1939 przez Polsko-Palestyńską Izbę Handlową. Redaktorem naczelnym pisma był Józef Kincler; redaktorem odpowiedzialnym – Józef Thon, sekretarzem – P. Wasserman. Celem edycji miesięcznika było propagowanie kontaktów (przede wszystkim gospodarczych) polsko-palestyńskich. Toteż wiele miejsca poświęcano sytuacji ekonomicznej Palestyny i krajów regionu bliskowschodniego; bilateralnej wymianie handlowej; ruchowi turystycznemu i – oczywiście – żydowskiej emigracji z Polski. Adresatem zamieszczanych tam tekstów byli wychodźcy żydowscy z Polski oraz zainteresowani wymianą gospodarczą z tym regionem. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili: L. Lewite oraz – wymienieni już – Thon i Wasserman. Z czasopismem współpracowali m.in.: I. Adler, D. Bromberger, Aleksander Hafftka, Dawid Horowic, S. Jaffe, L. Kaufman, J. Klepfisz, A. Michaelis, B. Ołomucki, Samuel Stendig, N. Szwalbe, B.T. Wurzel.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand