„Ownt Kurier”. Umpartejisze Ownt-Cajtung

(jidysz, Kurier Wieczorny. Bezparyjna Gazeta Wieczorna) – bezpartyjny dziennik (popołudniówka), wydawany w Wilnie w języku jidysz, od 13 VI 1924 do czerwca 1940, pod redakcją A.J. Grodzieńskiego i B. Rozentala. Wcześniej, od 14 VII 1923 ukazywał się pod nazwą „Unzer Ownt-Kurier” [jidysz, Nasz Kurier Wieczorny]). Nakład gazety sięgał 12 tysięcy egzemplarzy.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand