Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

organizacja utworzona w 1999 w celu walki z uprzedzeniami względem osób o odmiennej tożsamości etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturalnej. O.R. wspiera inicjatywy edukacyjne, zmierzające do formowania postaw tolerancji i szacunku dla mniejszości, a zwłaszcza do uczenia rzetelnej wiedzy o historii, kulturze i Zagładzie Żydów; opiniuje podręczniki szkolne; śledzi traktowanie w Polsce uchodźców i cudzoziemców; rejestruje wypowiedzi antysemickie i inne przejawy nienawiści zbiorowej w publikacjach; wydaje oświadczenia i zamierza występować na drogę prawną w szczególnie drastycznych przypadkach naruszania obowiązujących w tej mierze ustaw i dobrych obyczajów w życiu publicznym. W roku 2001 Stowarzyszenie liczyło około 300 członków, wywodzących się głównie spośród inteligencji akademickiej i twórczej.

Autor hasła: Jerzy Jedlicki

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem