Ostrzega Abraham

(1889 Okuniew koło Warszawy – 1942 Treblinka) – rzeźbiarz. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej. Uczył się w jesziwach Białegostoku i Brześcia. W 1912-1913 uczył się w pracowni H. Kuny, od 1915 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pieknych. Był członkiem TZSP, aktywnym działaczem żydowskiego środowiska artystycznego, współzałożycielem ŻTKSP. Krótko współpracował z B.Sz. Kratko. Początkowo uprawiał głównie rzeźbiarstwo portretowe i symboliczne (Macierzyństwo); często sięgał do tradycji żydowskiej, rzeźbił postaci historyczne (Majmonides), proroków. Największą sławę zyskał dzięki swojej sztuce nagrobnej. Nawiązywał w niej do tradycji żydowskiej (Rajski ptak – nagrobek J. Hopfenstanda), sztuki starożytnej (zwłaszcza Mezopotamii, Egiptu), a także do ekspresjonizmu i symbolizmu (Zakuty w skale). W jego rzeźbach pojawiała się także tendencja do geometryzacji form. Częstym motywem były drzwi – brama do innego życia, anioły, postacie alegoryczne. Postacie występujące na wyrzeźbionych przez niego nagrobkach charakteryzują się niewidocznymi twarzami i dłońmi, które artysta musiał usuwać w związku z protestami ortodoksów. O. zajmował się także rzeźbą pomnikową (projekt pomnika L. Zamenhofa dla Białegostoku), projektował dekoracje teatralne. Wystawiał w TZSP, TSKŻ w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Paryżu. W latach 30. w Warszawie (przy ul. Mylnej 9a), wraz z W. Weintraubem, prowadził Atelier Zdobnictwa Artystycznego. Podczas II wojny świat., w getcie warsz. artyści przekształcili dawne atelier w fabrykę osełek, zatrudniając w niej przyjaciół i próbując w ten sposób ratować ich przed głodem, a następnie wywózką (pracowali tam między innymi: H. Cyna, M. Eljowicz, H. Rabinowicz, R. Rozental, J. Śliwniak, S. Trachter, I. Tykociński, W. Weintraub). Latem 1942 fabryka weszła w skład szopu AHAGE-Zimmermann. 25 VIII 1942 wszyscy jego pracownicy zostali wywiezieni do Treblinki. Większość prac artysty uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej; niektóre zachowały się na cmentarzu żydowskim w Warszawie (około 60) oraz w Łodzi.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Abraham Ostrzega - Ostrzega Abraham - Polski Słownik Judaistyczny
Abraham Ostrzega (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand