Ośrodek Badawczy Kultury Muzycznej Żydów w Polsce

instytucja utworzona w 1988 przy Instytucie Wychowania Muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Kielcach. Jego celem jest prowadzenie badań i popularyzacja muzyki żydowskiej. Powstanie O.B.K.M.Ż. w P. zaowocowało między innymi utworzeniem wyodrębnionego działu, gromadzącego judaica muzyczne (publikacje i nagrania) w Bibliotece Głównej WSP.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand