Orzechowski (do 1945 Nusenbaum) Ignacy

pseud. Świerk, Stefek, Ignac, Bronek (1900 Winiary – 1969 Warszawa) – komunista, nauczyciel, historyk. Jeszcze przed jej ukończeniem szkoły realnej pracował jako nauczyciel w szkole popołudniowej. W 1918 wstąpił do partii PS. Uczestniczył w organizowaniu związków zawodowych. W 1921, wraz z grupą Kom-Poalej Syjon, przeszedł do KPRP, nadal będąc działaczem związkowym. Pełnił między innymi funkcje sekretarza zagłębiowskiego Okręgowego Biura Żydowskiego KPRP, potem członka Komitetu Okręgowego KPP. Zmuszony do przejścia do konspiracji, od 1928 był zastępcą kierownika Centralnej Techniki KPP, a od 1929 – na krótko – kierownikiem Centralnej Techniki Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Od 1931 ponownie działał w KPP i w jej organizacjach, za co kilkakrotnie był więziony. Od listopada 1939 przebywał we Lwowie, gdzie ukończył kursy pedagogiczne i rozpoczął korespondencyjne studia historyczne. Był członkiem ZPP. W 1945 powrócił do Polski jako żołnierz Ludowego Wojska Polskiego. Wstąpił do PPR. Został naczelnikiem wydziału MBP, lecz wkrótce został przeniesiony do Wojewódzkiego UB w Olsztynie. Następnie był pracownikiem Komitetów Wojewódzkich PPR w Olsztynie i w Katowicach. Od 1949 pracował w Wydziale Historii Partii KC PZPR, a potem w Centralnej Radzie Związków Zawodowych (od 1952 jako historyk). Był autorem prac o ruchu robotniczym, współautorem Zarysu dziejów ruchu zawodowego w Królestwie Polskim. 1905-1918 (1964).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand