Ortwin Ostap

właściwie Oskar Katzenellenbogen (1876 Tłumacz, województwo stanisławowskie – 1942 Lwów) – krytyk literacki. Studiował na uniwersytecie lwowskim, gdzie też uzyskał tytuł doktora praw. Już w czasach studenckich był czynny w organizowaniu życia literackiego. Od 1906 pracował jako kierownik literacki Księgarni Polskiej, gdzie między innymi był współpracownikiem cenionej serii Sympozjon. Przyjaźnił się z wieloma poetami i pisarzami polskimi; wsławiony obroną Stanisława Brzozowskiego, utrzymywał także kontakty ze środowiskami żydowskich intelektualistów (w tym z rodzicami M. Bubera). W okresie międzywojennym pracował w zarządzie Targów Wschodnich we Lwowie. Położył ogromne zasługi dla organizacji życia literackiego jako wiceprezes, a od 1934 – prezes Związku Literatów Polskich we Lwowie, oraz – od 1934 – jako członek, a od 1936 – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Choć publikował rzadko, był uważany za jednego z najlepszych krytyków literackich w Polsce, zwłaszcza jako interpretator twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Z okazji 35-lecia jego pracy literackiej, staraniem przyjaciół, ukazał się zbiór najcelniejszych prac krytycznych – Próby przekrojów (1936). O. wsławił się nieugiętą postawą w okresie okupacji sowieckiej Lwowa, niosąc pomoc pisarzom-uchodźcom i odmawiając współpracy z reżimowym związkiem pisarzy. Aresztowany przez Niemców za odmowę noszenia opaski z Gwiazdą Dawida, w marcu 1942, został zamordowany podczas śledztwa.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand