Orgelbrand Maurycy

(Mojżesz) (1826 Warszawa – 1904 tamże) – wydawca; brat Samuela O. Był absolwentem Szkoły Rabinów w Warszawie. Od 1844 pracował w księgarni brata, a w 1853 – z jego pomocą finansową – otworzył własną księgarnię i wypożyczalnię w Wilnie, przy której wkrótce uruchomił wydawnictwo. Był asymilatorem. Od 1854 kierował zainicjowanymi przez siebie pracami nad Słownikiem języka polskiego... do podręcznego użytku (wydany jego nakładem w dwóch częściach; 1861), zwanym wileńskim, który był nowatorskim dziełem w stosunku do przestarzałego już opracowania S.B. Lindego; w 1865, decyzją władz, Słownik został wpisany na listę ksiąg zakazanych na ziemiach wcielonych do Cesarstwa. O., związany z polskim ruchem wyzwoleńczym, brał udział w przygotowaniach do powstania styczniowego. Represje ze strony władz carskich skłoniły go do przeniesienia się do Warszawy, gdzie otworzył księgarnię, wypożyczalnię i wydawnictwo (1865; księgarnię sprzedał w 1897), oraz do sprzedaży przedsiębiorstwa wileńskiego (1866). Przez cały czas swej działalności wydawniczej opublikował wiele cennych dla kultury polskiej dzieł literackich i naukowych, w tym także książki dla dzieci i młodzieży oraz nuty (między innymi dzieła Stanisława Moniuszki). O. był inicjatorem zawiązania Spółki Wydawniczej Księgarzy Warszawskich (1873-1888). W 1878 przejął wydawnictwo podupadłego „Tygodnika Powszechnego”, który – pod jego redakcją – do 1885 stał się czołowym czasopismem ilustrowanym w Polsce. Pod koniec życia O. zmienił wyznanie na rzymskokatolickie i – jako gorliwy neofita – zaczął wydawać książki katolickie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Maurycy Orgelbrand - Orgelbrand Maurycy - Polski Słownik Judaistyczny
Maurycy Orgelbrand (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand