Orchot cad(d)ikim

(hebrajski, Drogi sprawiedliwych), znane także pod innymi tytułami, zwłaszcza Sefer mid(d)ot (hebrajski, Księga obyczajów [zasad; cnót]) – jedno z najpopularniejszych dzieł w języku hebrajskim, dotyczących etyki. Powstało prawdopodobnie w Niemczech w XV wieku. Autor świadomie zachowywał swą anonimowość, stosując się do zaleceń, zawartych w Sefer Chasidim. O.c. można uznać za kompendium wiedzy etycznej, oparte na całej wcześniejszej literaturze, a zwłaszcza na pracach uczonych hiszpańskich i niemieckich chasydów (por. kabała chasydów nadreńskich), i przy wyraźnym oddziaływaniu dzieł Sefer Chasidim oraz Sefer ha-Rokeach. O.c. zbudowane jest zgodnie z zasadami średniowiecznej filozofii tak, by po naszkicowaniu generalnych podstaw teoretycznych rozważań (tu głównie antropologicznych) w kolejnych licznych rozdziałach i podrozdziałach, omówić szczegółowe, nawet bardzo drobne, zagadnienia. Zakończenie dzieła stanowi opis sposobu pełnej realizacji ideału religijnego życia, głównie poprzez podkreślenie nakazu studiowania Tory. Idąc drogą wyznaczoną przez niemieckich chasydów, ostatecznym przesłaniem wywodów O.c. jest poświęcenie się uwielbieniu i posłuszeństwu wobec Boga, a nie poszukiwanie z nim jedności. Z tego też punktu widzenia autor dzieła niechętnym okiem patrzył na radość, wypływającą z pozareligijnych źródeł, gdyż tę – jego zdaniem – winno się czerpać z miłości do Boga i z posłuszeństwa wobec Jego nakazów. Po raz pierwszy, w skróconej wersji i w tłumaczeniu na język jidysz, O.c. ukazało się w 1542 (pełne wydanie w języku hebrajskim – 1581). Dzieło to zyskało ogromne powodzenie u czytelników, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, wywierając ogromny wpływ na późniejszych żydowskich moralistów. Do naszych czasów miało ono – w rozmaitych wersjach i pod różnymi tytułami – przeszło 80 wydań.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand