Or zarua

zob. w: Mojżesz ben Szem Tow z Leonu (około 1240 – 1305); Izaak ben Mosze z Wiednia (około 1180-1260) 

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand