Or Adonaj

zob. w: Crescas Chasdaj ben Abraham (około 1340 – 1412)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand