„Opinia”. Tygodnik żydowski polityczno-społeczny i literacki

pismo o zabarwieniu syjonistycznym (organ zbliżony do CK Organizacji Syjonistycznej w Polsce), wydawane w Warszawie od 5 II 1933 do 1936, pod patronatem dziennika „Hajnt”. Redaktorem odpowiedzialnym był Mojżesz Indelman; przez pewien czas funkcję tę oraz funkcję sekretarza redakcji sprawował R. Brandstätter. W skład redakcji „O.” wchodzili: M. Kleinbaum, A. Insler. „O.” skupiała wybitnych naukowców, pisarzy i publicystów żydowskich i polskich, między innymi: Sz. Asza, M. Bałabana, M. Boruchowicza (M. Borwicz), K. Dresdnera, Sz. Dubnowa, J. Feldhorna, U.C. Grinberga, I. Grünbauma, M.A. Hartglas(s)a, Marię Jasnorzewską, Leona Kruczkowskiego, Sz. Lustiga, M. Miesesa, M. Nadira, J. Opatoszu, H. Rosmarina, I. Schipera, M. Schorra, I. Schwarzbarta, E. Steina, O. Thona, E. Sommersteina. Pismo było czołowym opiniodawczym organem środowiska żydowskiego. Zostało zlikwidowane na żądanie kardynała A. Kakowskiego, z powodu opublikowania pracy historycznej J.G. Klausnera na temat Jezusa z Nazaretu (hebrajski, Jeszu ha-Nocri, 1922; tłumaczona na wiele języków). Od 18 VII 1935 pismo nosiło tytuł „Nasza Opinia” (od 1938 z podtytułem Tygodnik polityczny, społeczny i literacki) i – od 1936 do września 1939 wydawane było we Lwowie (sygnowane: Warszawa-Lwów-Kraków-Wilno), pod redakcją Naftalego Hausera. Jej nakład sięgał 25 tysięcy egzemplarzy; ogółem wydano 198 numerów pisma. Stałymi (współoprawnymi) dodatkami tygodniowymi były: „Opinia Akademicka”, „Przegląd Gospodarczy”, „Sport”, „Świat Młodych”, „Ze Świata Nauki”, „Życie Kobiety”.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem