„Opinia”. Pismo Syjonistyczno-Demokratyczne

biuletyn informacyjny wydawany przez Zjednoczenie Syjonistów Demokratów Ichud w Polsce (Ichud); ukazywał się w Warszawie i Łodzi od 12 XII 1946 do 1949. Jego redaktorem był M. Tauchner.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand