„Ojczyzna”. Organ Stowarzyszenia Przymierze Braci - Agudas Achim

dwutygodnik (a potem miesięcznik); organ polonizatorskiego stowarzyszenia Agudas Achim, wydawany w języku polskim przez I. Bernfelda we Lwowie, od kwietnia 1881 do lipca 1892, redagowany przez Hermana Feldsteina, a później (od 1891) przez N. Loewensteina; redaktorem odpowiedzialnym był Mojżesz Thumen (Landau). Współpracowali z nim między innymi: A. Nossig, W. Feldman. Ukazywał się w nakładzie 300-500 egzemplarzy. Pismo to propagowało ideę asymilacji, stawiając przed swymi czytelnikami chrzest bądź emigrację, jako jedynie możliwą dla niej alternatywę. Przez pewien czas wychodził też dodatek w języku hebrajskim do tego pisma, pn. „Ha-Mazkir” (hebrajski, Kronikarz; Sekretarz). Wydawanie „O.” upadło wraz z kryzysem idei asymilacji; na jego gruzach powstała „Przyszłość” – pismo młodzieży o poglądach narodowych. (Zob. też: asymilatorzy; Merunowicz Teofil)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem