Oholot; Ahalot

(l.mn., hebrajski, Namioty); Ohilot (hebr., Obozowanie, Rozstawianie namiotów) – drugi traktat szóstego porządku Miszny (Tohorot), zawierający 18 rozdziałów. Poświęcony jest przede wszystkim nieczystości rytualnej (por. czystość rytualna) rozmaitych pomieszczeń (namiotów, domostw, zbiorników wodnych i cystern, służących do przechowywania żywności), a także otwartych przestrzeni (pól, dziedzińców, tarasów, dachów itp.). Zawiera także przepisy prawne, dotyczące nieczystości, powstałej na skutek dotknięcia ciała zmarłego albo przebywania z nim pod jednym dachem, oraz wskazówki, jak uchronić siebie i swój dom przed nieczystością; jak ustawiać naczynia z wodą i pożywieniem, by pozostały czyste rytualnie; a nadto, jakie wymiary winny mieć np. drzwi, okna, tarasy, by nieczystość nie mogła wtargnąć do domu. Omówiono tam także wypadki nieczystości, spowodowane narodzinami martwego niemowlęcia, przechodzeniem obok otwartej mogiły (grób żydowski) itp., a także sposoby oczyszczenia rytualnego. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się tylko w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand