Ogólnożydowski Narodowy Blok Gospodarczy

ugrupowanie wyborcze w czasie elekcji parlamentarnej w Polsce w 1930. Naczelną rolę odgrywali w nim działacze Agudy. Akcent w jego programie był położony na rozwój współpracy z BBWR (także poprzez wzajemne uzgodnienia na forum sejmowym) oraz sprawy ekonomiczne. Wystawienie niezależnej od BBWR listy, uzasadniano koniecznością wprowadzenia do sejmu posłów, znających dobrze potrzeby społeczno-kulturalne Żydów. Na jego listy wyborcze (nr 18) padło do sejmu 149 790 głosów (21,2% oddanych na listy żydowskie); do senatu – 148 698 głosów (39,4% oddanych na listy żydowskie). (Por. Ogólnożydowski Narodowy Blok Wyborczy).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem